6189650-rozmowa-900-600

 

Mediacje pracownicze służą pozasądowemu rozwiązywaniu konfliktów między pracodawcą a pracownikiem. 
Spory pracownicze dotyczą najczęściej:

  • Rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia tj. z winy lub bez winy pracownika, przez pracownika z powodu szkodliwego wpływu pracy na jego zdrowie, upadłości firmy, czy naruszenia podstawowych praw pracownika przez pracodawcę
  • Wypowiedzenia zawartych w umowie warunków pracy i płacy tj. wynagrodzenia za pracę, za godziny nadliczbowe, o urlop wypoczynkowy lub jego ekwiwalent pieniężny
  • Naruszenia zasady równego traktowania w miejscu pracy (formy dyskryminacji) tj. molestowanie seksualne i mobbing

 

 

 

 

Masz pytania? Napisz do mnie lub zadzwoń - info@annafranecka.pl  -  tel. 608 04 41 41

© 2015 - 2016 Coach Mediator - Anna Franecka