zalety mediacji

 

Mediacja, w zestawieniu z postępowaniem sądowym, wykazuje ogromną ilość zalet.

  • mediacja jest przyjazna: spotkanie na neutralnym gruncie i osoba mediatora jako przewodnika procesu pomaga nie tylko wypracować ugodę ale również pozostać w zgodzie
  • mediacja jest poufna: tajność jej przebiegu i wszystkich szczegółów ochronione są prawnie, a mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa
  • mediacja jest przejrzysta: strony mogą otwarcie się wypowiadać, a przebieg mediacji jest prosty i całkowicie odformalizowany
  • mediacja jest efektywna: oferuje olbrzymią ilość rozwiązań i pełną kontrolę stron nad jej przebiegiem
  • mediacja jest szybka: jej przebieg jest elastyczny i uzależniony od woli i aktywności stron
  • mediacja jest skuteczna: przerywa bieg terminów przedawnienia, a zakończona ugodą ma moc równą ugodzie zawartej przed sądem, która z kolei stanowi tytuł wykonawczy uprawniający do prowadzenia egzekucji
  • mediacja jest tania: jej koszty w przeciwieństwie do kosztów sądowych są relatywnie nieduże i łatwe do skalkulowania