Metoda Action Learning to skuteczna metoda pracy z zespołami nad rozwiązywaniem problemów czy też wyzwań przy jednoczesnym rozwojem kompetencji interpersonalnych czy liderskich. Metoda ta szybko i skutecznie wprowadza zespołu w twórcze rozwiązywanie problemów, buduje...